Kategorier
Forskning Hållbarhet Internationalisering Mångfald Samverkan

Utbildning och forskning – kraftfulla verktyg för att förbättra världen

I förra veckan gick startskottet för det internationella forskningssamarbetet mellan Sverige och Sydafrika. SASUF (South Africa-Sweden University Forum) för samman 30 universitet i Sydafrika och Sverige kring frågor som rör hållbar utveckling.

Vi var ett team från Malmö universitet som deltog i SASUF:s första forsknings- och innovationsvecka som pågick den 14-18 maj i Pretoria, Sydafrika. Projektet finansieras av svenska STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning), sydafrikanska National Research Foundation, Department of Higher Education and Training (DHET) och de deltagande universiteten i Sverige och Sydafrika.

Sju forskare från Malmö universitets fakulteter var på plats och det var fantastiskt att följa deras konstruktiva utbyten med forskare i Sydafrika. Det mångåriga utbytet mellan Sverige och Sydafrika har visat att det är mycket som förenar oss och vårt nya forskningsutbyte har därför goda förutsättningar att lyckas. Samtidigt går det inte att blunda för att det också finns stora skillnader mellan våra länder när det handlar om att erbjuda skola och högre utbildning.

I Sverige har vi valt ett skattefinansierat utbildningssystem som ger möjlighet till livslångt lärande från förskola, till vuxenutbildning och högre utbildning. I Sydafrika är skola och högre utbildning något som individen till stor del måste bekosta och det är en viktig orsak till att det finns både segregation och frustration i landet.

När vi besökte vårt partneruniversitet Nelson Mandela University i Port Elizabeth och fick träffa studenterna där var det märkbart att de kämpar för att ge fler rätten till utbildning. Frågan är starkt kopplad till Agenda 2030 och mål fyra och fem som handlar om att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande – för alla.

Här kan forskningen verkligen bidra. Jag blev överraskad av att forskningsfinansiärerna i Sydafrika så tydligt betonade behovet av samhällsrelevanta frågeställningar i forskningsprojekten. Vi behöver jobba gemensamt med forskningsprocesser i skolan, utveckla metoder som förankrar värdegrunder och stötta inflytande och aktivt deltagande av invånare i våra forskningsprojekt. Här finns en koppling till Nelson Mandelas visdomsord om att utbildning är det kraftfullaste vapen du kan använda för att förändra världen.

Till och med september finns möjlighet för fler forskare som vill bygga samarbeten mellan lärosäten i våra länder att ansöka om medel för att delta i detta unika projekt. Håll utkik efter mer information på SASUF:s blogg.

Av Cecilia Christersson

Cecilia Christersson - Vicerektor/Universitetslektor/Övertandläkare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *