Kategorier
Hållbarhet Internationalisering

Vi strävar mot ett hållbart universitet

Arbetet med att integrera de globala hållbarhetsmålen i Malmö universitets verksamhet kommer att skärpas. En viktig resurs är studenterna. Men vi måste också involvera våra olika samarbetspartners i Malmö och övriga världen.
Förra veckan deltog jag i en internationell konferens på KTH i Stockholm om hur vi kan bygga långsiktigt hållbara universitet, både avseende universitetens egna verksamhet, men också hur vi kan leda utvecklingen i världen mot ett mera hållbart samhälle.

Vår viktigaste resurs för att leda utvecklingen mot det hållbara universitetet är våra studenter. Studentkårerna i Malmö och flera studentföreningar knackar på dörren för att delta i detta arbete. Det är hög tid att ta nästa steg. Här finns det möjligheter att samarbeta med studentkårer vid och andra lärosäten för att lära sig mer. Ett bra exempel är RootAbility, som har utvecklat en ”Green Office Model” för hur medarbetare och studenter tillsammans kan utveckla hållbarhetsarbetet på universitetet. I Sverige tillämpar Göteborgs universitet denna modell, bland annat genom att deltidsanställda studenter får arbeta med hållbarhetsfrågor.

Tanken om det hållbara universitetet har flera dimensioner. Som statlig myndighet har vi en roll att vara en förebild i hur vi använder våra resurser och jordens resurser. En del gör vi genom att ständigt uppdatera vårt miljöledningssystem, men även om vi följer en viss systematik går detta arbete långsamt. Det finns gott om utmaningar i vår organisation kring resvanor, möjligheten att anordna resfria möten via videokonferenser, upphandling av varor och tjänster, och så vidare. Enligt Naturvårdsverkets rapport Miljöledning i staten 2017 kommer Malmö universitet ut ganska väl med omdömet ”Myndigheten har i hög grad ett systematiskt miljöarbete”, vilket är en klar förbättring jämfört med tidigare år. Det finns dock mer att göra, och vår ambition bör vara att få vårt miljöledningssystem certifierat, vilket också innebär att vi utmanar oss själva i att skynda på dessa processer.

Arbetet med att integrera de globala hållbarhetsmålen i vår verksamhet kommer att intensifieras det kommande året, och detta arbete blir också en viktig utgångspunkt för Malmö universitets nya campusplan. För att lyckas med det måste vi också involvera våra olika samarbetspartners, i Malmö men också i resten av världen!

Av Per Hillbur

Per Hillbur är biträdande professor i miljövetenskap och docent i kulturgeografi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.