Kategorier
Forskning Hållbarhet Internationalisering Mångfald Samverkan

Från industristad till universitetsstad

Ett stort, hjärtligt tack! Det vill jag rikta till alla som bidrog till festen och glädjen i  firandet av lärosätes 20-årskalas och invigningen av Malmö universitet i fredags. Vi strävar efter att vara ett öppet, kreativt, samhällsengagerat och inkluderande universitet. Med kunskapens och bildningens värde i fokus.

Jag blev varm i hjärtat av att så många, gamla och nuvarande kollegor, studenter, samarbetspartners, alumner och Malmöbor samt vänner till Malmö universitet ville delta i firandet på Universitetsholmen i äkta Malmöstil med falafel och gränsöverskridande musikframträdanden, utställningar samt forskningsseminarier.

Vi vill som Sveriges yngsta universitet vara ett öppet, kreativt, samhällsengagerat och inkluderande universitet. Det var också något som kännetecknade kajfesten och invigningsceremonin i bassängen – där jag och Helen Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, gjorde en båtresa genom Malmös historia från industristad till universitetsstad.
Vår resa ackompanjerades av Malmös akademiska kör och ett nykomponerat musikaliskt mästerverk, specialskrivet av tonsättare Daniel Fjellström. Ministern och jag njöt av att vara omslutna av musiken och delaktiga, med övriga sångare och musiker på båtarna, i transformeringen av Malmö – och samtidigt få äran av att inviga universitetet tillsammans med alla som deltog i firandet.

Ett återkommande tema i talen vid rektors mottagning i fastigheten Niagara, tidigare under fredagseftermiddagen, var värdet av att Malmö universitet är väl integrerat med staden, regionen och övriga världen och bidrar med kompetensförsörjning – samtidigt som lärosätet är en kritisk röst i samhället.
Dessutom lyfte flera i sina tal vikten av att Malmö universitet är ett öppet, inkluderande och samverkande lärosäte som värnar om mångfald och breddat deltagande i högre utbildning.

Universitetets förmåga att bedriva unik och flervetenskaplig forskning av hög kvalitet var också något som poängterades liksom kunskapens och bildningens värde i sig – inte minst som en motkraft till den polarisering, populism och faktaresistens som i vår samtid breder ut sig i samhället.

Universitetsledningen fick således stöd i att Malmö universitet är – Sveriges nya universitet.

Så återigen – ett väldigt stort tack till alla ni som anordnade och deltog i universitetsfirandet – ingen nämnd, ingen glömd – och spred den glädje och värme som exploderade i en Grand Final i form av ett sprakande och ekologiskt fyrverkeri vid kanten av Kockums gamla tegelbyggnader.
Som sagt… Från industristad – till universitetsstad…

Av Kerstin Tham

Kerstin Tham är rektor på Malmö universitet och professor i arbetsterapi. Forskningen handlar om aktivitet och delaktighet i vardagen efter stroke utifrån ett rehabiliteringsperspektiv. Hon har handlett ett 15-tal doktorander fram till disputation på Karolinska Institutet och har varit huvudansvarig för ett flertal forskningsprojekt med finansiering från bland annat Vetenskapsrådet, Vårdalstiftelsen och Forte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *