Kategorier
Hållbarhet Internationalisering Mångfald Samverkan

Dalai Lama – om vikten av utbildning för en fredligare värld och lärande för förändring

Utbildning är vägen framåt där kritiskt tänkande är avgörande för världens bästa, betonade Dalai Lama vid sitt besök på Malmö universitet. Vi har mycket att lära av denna globala vishetsmästare. Inte minst att föra in ”sekulär etik” i våra utbildningsprogram.

Hörsalen i Orkanen var förra torsdagen fullsatt med förväntansfulla studenter som under 90 minuter fick lyssna och ställa frågor till Nobelpristagaren och fredsförespråkaren Dalai Lama.

Dalai Lama var särskilt inbjuden till Malmö för firandet av organisationen Individuell Människohjälps 80-årsjubileum. Han valde denna gång att även besöka Malmö universitet och föreläsa om sekulär etik.

En röd tråd genom Dalai Lamas föreläsning var utbildningens och det kritiska tänkandets betydelse. Analysen behövs för goda handlingar för världen. Särskilt framhöll Dalai Lama att enligt Buddha är just analysen nödvändigt i processen att få insikt och förståelse.

Dalai Lama
Dalai Lama föreläste om sekulär etik. Foto: Erik Törner

Dalai Lama var tydlig med att många krig och konflikter drivs i olika religioners namn. Därav har världen idag ett stort behov av att i stället för religioner använda basal human etik som värdegrund för hur vi alla på jorden ska kunna leva tillsammans i fred. Alla jordens sju miljarder människor ser Dalai Lama som en helhet inom vilken alla är beroende av varandra, vilket utgör grunden för globalt ansvar.

Sekulär etik omfattar basala mänskliga goda värden som inkluderar alla människor oavsett om man är religiös eller inte troende. I Indien betyder sekulär etik att alla respekteras oavsett om man har en religion eller inte.

Dalai Lama underströk att studenterna är framtidens generation till vilken vi ställer vårt hopp. 

”Vi kan inte ändra det förflutna men lära oss av det. I framtiden är allt möjligt och den är relaterad till våra beslut vi gör idag”

Dalai Lama

Dalai Lama framhöll vikten av att inkludera sekulär etik i utbildningsprogram och även att forska om hur det påverka förhållningssättet till våra medmänniskor är viktigt; särskilt kan detta vara viktigt att inkludera i lärarutbildningar. Att lärare har en betydelsefull roll i att guida unga har länge varit i fokus vid Emory university i Atlanta, USA, som under flera år forskat om hur etik och värderingar påverkar våra handlingar.

Dalai Lama uppmuntrade till samarbete med Emory university, just för att inom lärarutbildning diskutera och granska användningen av sekulär etik för att ge nästa generation förutsättningar att bidra till en fredligare värld.

Det var särskilt glädjande att se Dalai Lamas engagemang då utbildningsbaserat lärande kom på tal. Utmaningar är viktiga att ha som utgångspunkt för att öppna och träna intellektet i att kritiskt kunna analysera. ”Utan utmaningar finns inte skäl för debatt och fördjupat lärande”.

”We are the only species with the power to destroy the earth and also the capacity to protect it”

Dalai Lama

Av Cecilia Christersson

Cecilia Christersson - Vicerektor/Universitetslektor/Övertandläkare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *