Kategorier
Forskning Hållbarhet Internationalisering

Vi måste förbereda våra studenter på att möta framtiden

Vi lever i en tid med många globala utmaningar. FN:s globala mål för hållbar utveckling ställer våra samhällen inför en rad komplexa uppgifter. Till år 2030 ska världens länder avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. Universiteten måste se till att utbildning och forskning får ökat genomslag i arbetet med att skapa en hållbar utveckling. För att nå dit krävs ett ökat globalt engagemang bland våra lärosäten.

Jag som har ett särskilt ansvar för globalt engagemang vid Malmö universitet är redan övertygad om att universiteten har en viktig roll att spela i arbetet med att skapa hållbara samhällen. På universitetet står vi i startgroparna för att ta fram en plan för hur vi ska arbeta strategiskt med internationalisering och globalt engagemang.

Det var därför glädjande att vi kunde attrahera många intressanta talare till Malmö universitets internationella konferens på temat globalt engagemang som arrangerades den 21 november. Charles A. Hopkins, innehavare av en av de första UNESCO professurerna, initierade tidigt principerna inom lärande för hållbar utveckling. Han betonade vikten av att all utbildning behöver ses över när det gäller hur global hållbarhet sätts i fokus.

Några reflektioner jag gör efter Charles A. Hopkins föreläsning är att syftet med högre utbildning verkligen har förändrats under de senaste 20 åren. Det räcker inte längre med enbart kunskaper för att våra studenter ska kunna bidra till en hållbar utveckling när de går ut i arbete. Våra studenter behöver utveckla en mängd förmågor och färdigheter för att bli globalt engagerade medborgare.

De måste till exempel lära sig att utbildning inte bara handlar om  att skaffa sig kunskaper för att uträtta olika uppgifter, utan att kunnande också behöver kopplas till ett engagemang. Livet handlar alltså inte bara om individens överlevnad, utan också om rättvisa och att visa omtanke. Att leva tillsammans handlar dessutom om att utveckla förståelsen för varandra, detta för att vi ska kunna skapa ett hållbart samhälle.

The Worldwide Educating for the Future Index som kritiskt granskar hur utbildning bidrar till att möta framtidens verkliga behov slår fast att våra universitet och högskolor har ett stort arbete framför sig.  Bland annat konstateras att många beslutsfattare gör för lite för att se till att våra unga människor är förberedda för de stora förändringar som våra samhällen står inför, både när det gäller arbete och vardagsliv. Trots att forskning visar på att projektbaserat lärande och globalt engagemang är viktiga delar i arbetet med att förse våra ungdomar med rätt kunskaper för att möta framtida utmaningar ser vi i dag inga riktlinjer för detta.

Förra året publicerade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) en tematisk utvärdering av universitetens och högskolornas arbete med hållbar utveckling i sina utbildningar. Undersökningen visar att tre av fyra svenska lärosäten är i behov av att utveckla sitt arbete inom området. Så det återstår en hel del att göra för att bidra till en bättre global hållbar framtid.

För att nå dit behöver vi arbeta långsiktigt och strategiskt. Framför allt är det nödvändigt att vi utvecklar lärande för hållbar utveckling och fångar upp lärartalanger som kan förse våra unga med de kunskaper som krävs för att bli bra medborgare i framtiden.

Av Cecilia Christersson

Cecilia Christersson - Vicerektor/Universitetslektor/Övertandläkare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.