Kategorier
Hållbarhet Internationalisering

Så vill Malmö universitet göra skillnad med globalt engagemang

2019 – ett nytt år med nya möjligheter att bidra till en mer sammanhållen fredlig och inkluderande värld. Med kunskapsallianser tvärs över nations- och kulturgränser. Detta behövs mer än någonsin när vi nu ser att den akademiska friheten, den fria tanken och andra demokratiska principer krymper i Europa.

Enligt en artikel i tidningen Curie, som hänvisar till forskningssamarbetet V-dem, så minskar forskares frihet att välja forskningsfrågor och yttra sig.

Därför är det viktigare än någonsin att lärosätena ingår i kunskapsallianser både nationellt och internationellt för att mänskliga rättigheter och demokratiska värden ska försvaras och upprätthållas. Forskning och utbildning ska aktivt verka för kunskapsuppbyggnad, att vara en kritisk röst och bidra till samhällsförbättring över nationsgränserna. Nedan följer några aktuella aktiviteter som visar vårt globala engagemang.

Frankrikes president Macron lyfte i ett brandtal på Sorbonne, 26 september 2017, sin vision om betydelsen av innovativa transnationella universitetsallianser, samarbeten för social mobilitet och flerspråkighetens betydelse för utvecklingen av ett globalt konkurrensstarkt inkluderande Europa. Nu gör EU genom European Universities Initiative en satsning för att stödja bildandet av geografiskt fördelade europeiska lärosätesnätverk. Nätverket ska visa innovativa långsiktiga kunskapsallianser där utbildning och forskning tydligt bidrar till att utveckla Europa. EU meddelade nyligen att finansieringen dubbleras från 30 miljoner EURO till 60 miljoner, vilket ger stöd till 12 nätverk.

Malmö universitet är medsökande i en allians tillsammans med partners som fullt ut delar vår syn på universitetens roll i samhället. Université de Lille i Frankrike samordnar ansökan – deadline är den 28/2. Vi jobbar intensivt, håller tummarna och lovar att återkomma.

Det globala nätverket INU (International Network of Universities) – ordnar under 2019 ett samarbetstema Intercultural Learning and Global Engagement (ILGE) för studenter och medarbetare med start för medarbetare på Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesien., den 21-24 mars. Malmö universitets tar över stafettpinnen och står värd för höstens INUmöte 23-30 september. Global kompetens och interkulturellt lärande för alla betonas också i internationaliseringsutredningens slutbetänkande. Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige.

I april leder rektor en delegationsresa till USA. Den ska se hur samarbeten med amerikanska lärosäten kan bidra till vårt strategiska internationaliseringsarbete. Besök görs också på de lärosäten som vi haft mångåriga samarbeten med James Madison UniversityGeorgia Tech, och RIT- Rochester Institute of Technology.

SASUF (South Africa Sweden University Forum) har utökats med ytterligare fyra svenska lärosäten. Detta STINT finansierade projekt fokuserar på stöd till forskningssamarbeten kopplade till FNs hållbarhetsmål och utveckling av samarbeten mellan offentlig, privat och idéburen sektor för samhällsförbättring. Från Malmö universitet är intresset stort bland forskare från alla fakulteter att delta. Ett flertal abstracts har blivit accepterade till Sydafrikakonferensen den 6 -10 maj.

Vi ingår även i internationella samarbeten för att utveckla utmaningsbaserat lärande (Challenge Based Learning). Inom European University Association, EUA, har vi arbetat med temat Promoting Active Learning in European Universities, tillsammans med nio andra europeiska lärosäten. Slutrapporten presenteras vid EUAs 2nd Learning and Teaching Forum i Warszawa 13-14 april.

Aktiviteterna ovan visar att Malmö universitet deltar i en mängd internationella samarbeten för samskapande och kunskapsuppbyggnad länder och lärosäten emellan. Ändå måste jag som ansvarig för globala frågor ständigt reflektera över; Gör vi rätt saker och i rätt tid? Vad har vi hittills uppnått? Hur mäter vi att vi verkligen gör skillnad? I synnerhet i en tid med spänningar i Europa som förstärker polarisering. Starka antidemokratiska krafter, i exempelvis Ungern, Polen och Turkiet, verkar för att minska den akademiska friheten, yttrandefriheten och mänskliga rättigheter.
Ytterst handlar det, från vår sida, om att värna demokratin och universitetens roll och frihet att granska och ifrågasätta för att främja en kunskapsbaserad samhällsutveckling.

Av Cecilia Christersson

Cecilia Christersson - Vicerektor/Universitetslektor/Övertandläkare

Ett svar på ”Så vill Malmö universitet göra skillnad med globalt engagemang”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.