Kategorier
Akademisk frihet akademiska värden Forskning Samverkan

Så säkrar vi ett fritt och oberoende Malmö universitet

Ett nytt år har börjat i en tid då universitetens och högskolornas roll är både ifrågasatt och viktigare än någonsin. Malmö universitet som nytt lärosäte ska, tillsammans med andra universitet i världen, verka för öppenhet och bjuda in till samtal om komplexa och obekväma samhällsfrågor.

Kategorier
Forskning Hållbarhet Internationalisering Mångfald Samverkan

Inspirerar till att arbeta än mer intensivt med interkulturellt lärande

Hur genomförs interkulturellt lärande som omfattar alla medarbetare och studenter på universiteten? Varför bör interkulturellt lärande prioriteras? Det var några av huvudfrågorna på en internationell konferens som Malmö universitet nyligen stod värd för.
Vi behöver global kompetens för att leva och använda oss av kulturella, religiösa, sociala, språkliga, ekonomiska och miljömässiga olikheter.

Kategorier
Forskning Hållbarhet Mångfald

Sara Ahmed sporrar till hårdare tag mot utsatthet inom akademin

Feministikonen Sara Ahmed föreläsning gör mig påmind om att genusbaserad utsatthet och etnisk diskriminering fortfarande råder inom akademin. Jag, som rektor, kommer därför lägga på ett extra ”kol” för att komma till rätta med en osund kultur som i längden är ohållbar.


Kategorier
EU Forskning Hållbarhet Internationalisering Samverkan

Viktigare än någonsin att universiteten gör sig gällande i EU

Vi nordiska universitet måste kraftsamla i EU. Det handlar om att vår forskningsbaserade kunskap  måste ligga till grund för politiska beslut. Det handlar om att en större andel av EU:s budget avsätts till Forskning och Innovation inom det nya programmet Horizon Europe. Ytterst handlar det om hur Europa ska kunna hävda sig inom högre utbildning och forskning gentemot USA och Kina. I synnerhet efter Brexit.

Kategorier
Forskning Hållbarhet Samverkan

Almedalen – ett koncentrat av viktiga samhällsfrågor där lärosätena spelar en viktig roll

Lärosätena måste bli bättre på att tillgängliggöra forskningsbaserad kunskap. Vi måste också hitta nya sätt att få politiker att använda sig av lärosätenas forskning så att politiska beslut är och blir kunskapsbaserade. Vi behöver även använda digitaliseringens möjligheter för att samla, analysera och dela forskningsresultat. AI och hållbarhetsfrågorna måste också ha en mer framskjuten plats framöver. Det är några av mina reflektioner från Almedalen 2019.

Kategorier
Forskning Hållbarhet Samverkan

“Vi får inte tappa styrfart efter #metoo”

Det gäller att hitta nya former för att förebygga sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet vid våra lärosäten. Det nationella forsknings- och samverkansprogram som initierats och drivs av KI, KTH och Malmö universitet gemensamt är bara en början.