Kategorier
Forskning Hållbarhet

Vi rektorer är inga ryggradslösa marionetter

Vi rektorer har starka ambitioner att värna den akademiska friheten och autonomin skild från politisk inblandning. Därför måste jag protestera mot en slutreplik i Svenska Dagbladet häromdagen som menar att det svenska systemet främjar rektorer som går regeringens ärenden snarare än den fria vetenskapens.

Kategorier
Forskning Hållbarhet Internationalisering Samverkan

Universitetet behövs mer än någonsin

Den 31 augusti firar vi att vi efter 20 år blivit universitet. Alla hälsas varmt välkomna! Det är viktigare än någonsin att värna våra akademiska värden och vara en kritisk röst i samhället då det råder stor politisk osäkerhet i Sverige och i världen.

Kategorier
Alla kategorier Forskning Internationalisering Mångfald

Science marches on 14 april är en viktig manifestation!

Universiteten har en allt viktigare roll i samhället såväl lokalt som globalt. Tack vare vår universella gemensamma värdegrund som utgår från de akademiska värdena och som främjar mänskliga rättigheter så kan vi samlas kring en gemensam universell manifestation.
Science marches on genomförs den 14 april i många olika länder och i Skåne genomförs manifestationen i Lund, Max IV. Jag hoppas att så många som möjligt från Malmö universitet deltar!

Kategorier
Forskning Samverkan

Växthus för originell forskning med samhällsrelevans

Nu har vi varit universitet i snart två månader och just nu funderar jag mycket på hur vi vill profilera oss. Enligt Strategi 2022 är Malmö universitet ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling genom forskningsbaserad kunskap, kritisk reflektion och handlingskraft. Vi verkar även för en hållbar och mer jämlik värld och medverkar till att bildning och livslångt lärande blir ett självklart inslag i hela samhället. Hur långt har vi då kommit med vår profilering och varför är det viktigt för ett lärosäte att profilera sig?

Kategorier
Alla kategorier

Samtal om vårt universitet ”Akademiska värden visar vägen”

Akademiska värden var temat för dagens “Samtal om vårt universitet” med den inbjudna gästen Göran Bexell fd rektor på Lunds universitet.
Det var roligt att Göran särskilt uppskattade att vi har prioriterat Akademiska värden som ett av fem utvecklingsområden i Strategi 2022 som högskolestyrelsen ska fatta beslut om den 15 december. Vi behöver nu hitta en form för fortsatta samtal och diskussioner om hur vi vill definiera och inkorporera de akademiska värdena i universitetets verksamhet.