Kategorier
Forskning

Fördelningen av forskningsmedel går åt fel håll

Det finns en tydlig obalans mellan ”fri” forskning och statsanslag direkt till lärosätena och ”riktad” forskning genom forskningsråd. Låt lärosätena ta större ansvar för en av sina kärnuppgifter – forskningen och då via direkta basanslag.