Kategorier
Forskning Hållbarhet

Ja – vi kan, vi vill, vi törs!

Våra kvinnliga forskare måste synas och höras på debattsidorna så att andra ämnesområden och nya perspektiv lyfts fram i samhällsdebatten. En viktig rapport pekar på kvinnliga forskares osynlighet på DN-debatt och särskilt från de unga lärosätena.  Jag vill därför initiera ett strategiskt arbete för att öka debattinslagen från Malmö universitets kvinnliga forskare!

Kategorier
Forskning Hållbarhet

Vi rektorer är inga ryggradslösa marionetter

Vi rektorer har starka ambitioner att värna den akademiska friheten och autonomin skild från politisk inblandning. Därför måste jag protestera mot en slutreplik i Svenska Dagbladet häromdagen som menar att det svenska systemet främjar rektorer som går regeringens ärenden snarare än den fria vetenskapens.

Kategorier
Forskning Hållbarhet Internationalisering Mångfald Samverkan

Från industristad till universitetsstad

Ett stort, hjärtligt tack! Det vill jag rikta till alla som bidrog till festen och glädjen i  firandet av lärosätes 20-årskalas och invigningen av Malmö universitet i fredags. Vi strävar efter att vara ett öppet, kreativt, samhällsengagerat och inkluderande universitet. Med kunskapens och bildningens värde i fokus.