Kategorier
Forskning Hållbarhet Samverkan

“Vi får inte tappa styrfart efter #metoo”

Det gäller att hitta nya former för att förebygga sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet vid våra lärosäten. Det nationella forsknings- och samverkansprogram som initierats och drivs av KI, KTH och Malmö universitet gemensamt är bara en början.