Kategorier
Alla kategorier

Samtal om vårt universitet ”Akademiska värden visar vägen”

Akademiska värden var temat för dagens “Samtal om vårt universitet” med den inbjudna gästen Göran Bexell fd rektor på Lunds universitet.
Det var roligt att Göran särskilt uppskattade att vi har prioriterat Akademiska värden som ett av fem utvecklingsområden i Strategi 2022 som högskolestyrelsen ska fatta beslut om den 15 december. Vi behöver nu hitta en form för fortsatta samtal och diskussioner om hur vi vill definiera och inkorporera de akademiska värdena i universitetets verksamhet.

Jag och Göran hade samsyn kring vikten av att värna om den akademiska integriteten i både forskning och utbildning och att samtidigt ta ett samhällsansvar. Jag fick också stöd för att akademisk kvalitet ska stå i fokus i vårt fortsatta kvalitetsarbete inom utbildning, forskarutbildning och forskning och för att kunna göra det behöver vi diskutera vad Malmö universitet menar med akademisk kvalitet.

Vi samtalade om kollegialitet som en integrerad del av forsknings- och utbildningsverksamheten men även om vikten av att ta vara på den kunskap och kompetens som finns inom hela universitetet. Jag uppskattar verkligen Göran Bexells kloka resonemang och ser fram emot att fortsätta vårt samtal.

Av Kerstin Tham

Kerstin Tham är rektor på Malmö universitet och professor i arbetsterapi. Forskningen handlar om aktivitet och delaktighet i vardagen efter stroke utifrån ett rehabiliteringsperspektiv. Hon har handlett ett 15-tal doktorander fram till disputation på Karolinska Institutet och har varit huvudansvarig för ett flertal forskningsprojekt med finansiering från bland annat Vetenskapsrådet, Vårdalstiftelsen och Forte.

2 svar på ”Samtal om vårt universitet ”Akademiska värden visar vägen””

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *