Kategorier
Forskning Samverkan

Nytt år, nytt universitet och ny universitetsstrategi

Nu blir det ljusare igen och Malmö högskola har idag 1 januari 2018 blivit Malmö universitet. Julefriden som infunnit sig i min stuga på Bjärehalvön har gett mig tid att fundera över året som gick.

År 2017 var ett intensivt och roligt år med en mängd förberedelser inför universitetsblivandet. Vi är nu förberedda på att inrätta examina på master och forskarnivå, starta ett holdingbolag och ett innovationskontor och våra studenter får en universitetsexamen istället för en högskoleexamen. Framtiden för Malmö universitet ser ljus ut!

Vi sjösätter nu vår universitetsstrategi för de kommande fem åren och som rektor har det varit inspirerande att tillsammans med vår prorektor och en arbetsgrupp, bestående av lektorer och professorer från de fem fakulteterna, utforma vår nya strategi i en bred förankringsprocess. Strategin tar sin utgångpunkt i de akademiska värdena och målet är hög kvalitet i vår utbildning och forskning som bedrivs i nära samverkan med andra samhällsaktörer och i ett internationellt sammanhang. Vi vill vara ett nyskapande, samskapande och gränsöverskridande universitet som är väl integrerat med staden.

Under 2017 har vi förberett de strategiska satsningar på forskning och forskarutbildning som vi kan sjösätta 2018 tack vara det utökade basanslaget för forskning (90 miljoner kronor extra). Professorerna får utökad tid för forskning och våra fem flervetenskapliga forskningscentrum får en utökad basfinansiering. Vi utlyser medel till fyra nya forskningsprogram som adresserar viktiga samhällsutmaningar och rekryterar en mängd nya doktorander inom olika ämnesområden. Under 2018 gör vi även en satsning på cirka 10 lärare som disputerade för högst fem år sedan och som ges möjlighet att utveckla sin forskning på halvtid under året.

Malmö universitet tar ett stort samhällsansvar, framför allt genom att utbilda många olika samhällsprofessioner och under 2019 börjar vi även utbilda framtidens poliser. Genom vår forskning vill vi skapa, sprida och dela ny kunskap som, på kort eller lång sikt, kan bidra till en hållbar samhällsutveckling såväl lokalt som globalt men även till en forskningsförankrad utbildning, livslångt lärande och medborgerlig bildning. Vi vill fortsätta att forska tillsammans med andra aktörer inom offentlig, idéburen och privat sektor. Jag är så stolt över all fantastisk utbildning och forskning som redan bedrivs vid vårt lärosäte och som vi nu får möjlighet att vidareutveckla.

Under hela 2018 kommer vi att fira Malmö universitet och visa upp vår verksamhet för alla i vår omgivning. Ett späckat program med seminarier, debatter och andra arrangemang hittas i evenemangskalendern.

Jag hälsar alla god fortsättning på det nya året och varmt välkomna till vårt universitet!

Kerstin Tham
Rektor
Malmö universitet

Av Kerstin Tham

Kerstin Tham är rektor på Malmö universitet och professor i arbetsterapi. Forskningen handlar om aktivitet och delaktighet i vardagen efter stroke utifrån ett rehabiliteringsperspektiv. Hon har handlett ett 15-tal doktorander fram till disputation på Karolinska Institutet och har varit huvudansvarig för ett flertal forskningsprojekt med finansiering från bland annat Vetenskapsrådet, Vårdalstiftelsen och Forte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *