Kategorier
Alla kategorier

“Vi tog det säkra före det osäkra”

Under hela hösten har jag sett fram emot den 1 januari då vi äntligen skulle få fira universitetsblivandet. Starten på 2018 blev dock annorlunda än jag hade tänkt mig och vår nya vision och värdegrund fick prövas ordentligt genom en konfrontation med verkligheten.

Vid en första genomläsning av hotet som skickades med e-post blev jag bestört över det mycket obehagliga innehållet och insåg att detta hot måste tas på allvar. Malmö högskola har aldrig tidigare utsatts för denna typ av hot. För två år sedan fick fyra andra svenska lärosäten liknande hotbrev, bland annat Lunds universitet och Örebro universitet.

I torsdags beslutade jag att vi skulle ta det säkra före det osäkra och stänga våra lokaler under måndagen den 8 januari och att medarbetare skulle uppmanas att arbeta hemma den dagen.

Jag förstod att sannolikheten att hotet skulle iscensättas var mycket liten och hoppades därför att polisen i sin förundersökning skulle hinna spåra var e-postmeddelandet kom ifrån innan jag som myndighetschef var tvungen att lämna ut hotbrevet till studenter, medarbetare och massmedia.

Vi var väl medvetna om att en massmedial uppmärksamhet skulle kunna väcka oro hos studenter och medarbetare, vilket vi så långt som möjligt ville undvika.

Även på tisdagen fick vi balansera mellan att vara det öppna universitet vi vill vara och att samtidigt ta ett ansvar för studenters medarbetares säkerhet genom ökade säkerhetsinsatser. Det svåraste beslutet var att tvingas lämna ut det obehagliga hotbrevet. Enligt Strategi 2022 är Malmö universitet grundat på medmänskliga, demokratiska och akademiska värden som har vuxit fram ur idétraditioner om ett öppet samhälle, det fria ordet och det kritiska tänkandet.

Det är viktigare än någonsin att universitet runt om i världen värnar mänskliga rättigheter och står upp för de akademiska värdena. Jag hoppas att våra erfarenheter under den senaste veckan kan användas som underlag för fortsatta diskussioner om hur vi genom forskningsbaserad kunskap ska möta framtidens hotbilder och komplexa utmaningar och samtidigt värna det öppna universitetet och samhället.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka krisledningsgruppen för ett mycket väl genomfört arbete, våra studenter för ert tålamod med ombokningar och andra hinder i undervisningen men även alla medarbetare som har visat stor tillit till ledningen och de beslut vi har fattat under de senaste dagarna. Tillsammans kan vi göra skillnad och uppnå visionen:
Malmö universitet bidrar till ett hållbart och mer jämlikt samhälle genom forskningsbaserad kunskap, kritisk reflektion och handlingskraft (Strategi 2022).

Kerstin Tham, rektor

Av Kerstin Tham

Kerstin Tham är rektor på Malmö universitet och professor i arbetsterapi. Forskningen handlar om aktivitet och delaktighet i vardagen efter stroke utifrån ett rehabiliteringsperspektiv. Hon har handlett ett 15-tal doktorander fram till disputation på Karolinska Institutet och har varit huvudansvarig för ett flertal forskningsprojekt med finansiering från bland annat Vetenskapsrådet, Vårdalstiftelsen och Forte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *