Kategorier
Alla kategorier

Kan vi möta samhällsutmaningar med nydanande finansieringsformer?

Malmö universitet Holding AB kan bli det första universitetholdingbolaget som satsar på impact investments – påverkansinvesteringar. De strävar efter att skapa tydlig samhällsnytta för människor och miljö kombinerat med krav på finansiell avkastning. Impact investment passar fint på ett ungt, modernt universitet med stort hjärta, lite kapital och mycket kunskap om komplexa samhällsfrågor.

2013 initierades Social Impact Investment Taskforce, av Storbritanniens dåvarande premiärminister David Cameron och World Economic Forum tillsammans med G8-länderna. Syftet var att öka kunskapen kring nya finansieringsformer för att möta samhällets utmaningar och skapa en global samsyn kring bland annat effektmätning.

För att fortsätta arbetet och inkludera fler medlemmar ersattes gruppen 2015 av Global Social Impact Investment Steering Group ( GSG). I GSG ingår 21 länder samt EU som medlemmar. Så här beskriver GSG tankarna bakom att skapa en global rörelse och driva på reellt genomslag i världen:

”Impact investment optimizes risk, return and impact to benefit people and the planet. It does so by setting specific social and environmental objectives alongside financial ones, and measuring their achievement. Impact investment optimizes risk, return and impact to benefit people and the planet. It does so by setting specific social and environmental objectives alongside financial ones, and measuring their achievement.”

Investeringarna ska alltså rikta sig till verksamheter som strävar efter samhällsnytta för människor och planeten. De ska omges av tydliga och mätbara effektmål och investeringarna har också ett finansiellt avkastningsmål.

I Sverige har ett arbete startat för att etablera en National Advisory Board (NAB), vilket är ett krav för att kunna bli medlem i GSG. Området är fortfarande relativt outvecklat i Sverige även om det finns organisationer med syfte att investera i sociala entreprenörer som tex Impact Invest Scandinavia och Leksell Social Ventures. Det finns också ett starkt intresse hos tex kommuner att hitta nya samverkans- och finansieringsformer för att lösa de komplexa samhällsutmaningar som man står i och inför.

Mötesplats Social Innovation, MSI, som redan 2014 släppte rapporten ”Nya finansieringsformer för social innovation”, är deltagare i arbetsgruppen för att skapa en NAB i Sverige. Även Malmö universitet har genom undertecknad engagerat sig i etablerandet av en NAB i Sverige. En av anledningarna till detta är att vi genom universitetsblivandet också fick etablera ett holdingbolag. Under 2019 ska holdingbolaget sättas i drift, en styrelse ska tillsättas och förhoppningsvis kan vi göra en första investering i forskning från vårt eget universitet. Det skulle vara fantastiskt!

Eftersom Malmö universitet kännetecknas av sitt starka samhällsengagemang är just impact investing ett intressant område. Vi vill investera i projekt med ett syfte som gagnar människor och planeten.

Tanken är att Malmö Universitet Holding AB blir det första universitetsholdingbolaget som satsar på impact investments. Det passar fint på ett ungt, modernt universitet med stort hjärta, lite kapital och mycket kunskap om komplexa samhällsfrågor.

Läs mer om effektmätning i MSIs rapport  ” Alla pratar om det men få gör det”

Av Charlotte Ahlgren Moritz

Charlotte Ahlgren Moritz - Vicerektor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *