Kategorier
Alla kategorier

Kan vi möta samhällsutmaningar med nydanande finansieringsformer?

Malmö universitet Holding AB kan bli det första universitetholdingbolaget som satsar på impact investments – påverkansinvesteringar. De strävar efter att skapa tydlig samhällsnytta för människor och miljö kombinerat med krav på finansiell avkastning. Impact investment passar fint på ett ungt, modernt universitet med stort hjärta, lite kapital och mycket kunskap om komplexa samhällsfrågor.

Kategorier
Forskning Hållbarhet Internationalisering Samverkan

Vårt nya Brysselkontor sätter Lärosäten Syd på kartan

För en vecka sedan invigde Lärosäten Syd ett nytt kontor i Bryssel. Det nya kontoret är ett unikt initiativ eftersom det är första gången som svenska lärosäten etablerar ett gemensamt kontor här. Vi tror att vi med vår närvaro kan påverka viktiga policyprocesser och skapa nya samarbeten.

Kategorier
Forskning Hållbarhet Internationalisering

Vi måste förbereda våra studenter på att möta framtiden

Vi lever i en tid med många globala utmaningar. FN:s globala mål för hållbar utveckling ställer våra samhällen inför en rad komplexa uppgifter. Till år 2030 ska världens länder avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. Universiteten måste se till att utbildning och forskning får ökat genomslag i arbetet med att skapa en hållbar utveckling. För att nå dit krävs ett ökat globalt engagemang bland våra lärosäten.

Kategorier
Hållbarhet Samverkan

Lärosätena måste anta hållbarhetsutmaningen

De senaste veckorna har klimatfrågorna på nytt hamnat på dagordningen. 18 forskare uppmanar oss att visa att vi på lärosätena tar vår egen forskning på allvar genom att halvera utsläppen av växthusgaser. Självklart kan vi som statliga myndigheter göra mycket mer än vad vi gör i dag.

Kategorier
Forskning Hållbarhet Mångfald Samverkan

Stärk de lokala politiska arenorna

Tillit till andra människor brukar beskrivas som demokratins grundläggande byggstenar. Mellanmänsklig tillit antas bygga goda och trygga samhällen. Just därför borde de tidiga resultat från den nationella tillitsbarometern som jag nyligen presenterade få våra politiker att reagera.

Kategorier
Forskning Hållbarhet Internationalisering Mångfald Samverkan

Utbildning och forskning – kraftfulla verktyg för att förbättra världen

I förra veckan gick startskottet för det internationella forskningssamarbetet mellan Sverige och Sydafrika. SASUF (South Africa-Sweden University Forum) för samman 30 universitet i Sydafrika och Sverige kring frågor som rör hållbar utveckling.