Kategorier
Forskning Hållbarhet Mångfald Samverkan

Hanterar universiteten klimatutmaningarna på rätt sätt?

I höst startar Malmö, Roskilde och Tromsö universitet tillsammans ett nytt mastersprogram: Nordic Urban Planning Studies. Programmet är framtaget för att möta olika samhällsaktörers behov vad gäller urbaniseringens utmaningar. En av dessa är att planera för mer hållbara städer.
Samtidigt ställer jag mig frågan varför kunskapsutvecklingen inom just hållbarhet och klimat har så svårt att leda till kloka politiska och ekonomiska beslut och åtgärder?

Kategorier
Forskning Hållbarhet Internationalisering Samverkan

Vårt nya Brysselkontor sätter Lärosäten Syd på kartan

För en vecka sedan invigde Lärosäten Syd ett nytt kontor i Bryssel. Det nya kontoret är ett unikt initiativ eftersom det är första gången som svenska lärosäten etablerar ett gemensamt kontor här. Vi tror att vi med vår närvaro kan påverka viktiga policyprocesser och skapa nya samarbeten.

Kategorier
Forskning Hållbarhet Internationalisering

Vi måste förbereda våra studenter på att möta framtiden

Vi lever i en tid med många globala utmaningar. FN:s globala mål för hållbar utveckling ställer våra samhällen inför en rad komplexa uppgifter. Till år 2030 ska världens länder avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. Universiteten måste se till att utbildning och forskning får ökat genomslag i arbetet med att skapa en hållbar utveckling. För att nå dit krävs ett ökat globalt engagemang bland våra lärosäten.

Kategorier
Hållbarhet Samverkan

Lärosätena måste anta hållbarhetsutmaningen

De senaste veckorna har klimatfrågorna på nytt hamnat på dagordningen. 18 forskare uppmanar oss att visa att vi på lärosätena tar vår egen forskning på allvar genom att halvera utsläppen av växthusgaser. Självklart kan vi som statliga myndigheter göra mycket mer än vad vi gör i dag.

Kategorier
Forskning Hållbarhet Internationalisering Samverkan

Universitetet behövs mer än någonsin

Den 31 augusti firar vi att vi efter 20 år blivit universitet. Alla hälsas varmt välkomna! Det är viktigare än någonsin att värna våra akademiska värden och vara en kritisk röst i samhället då det råder stor politisk osäkerhet i Sverige och i världen.

Kategorier
Hållbarhet Internationalisering

Vi strävar mot ett hållbart universitet

Arbetet med att integrera de globala hållbarhetsmålen i Malmö universitets verksamhet kommer att skärpas. En viktig resurs är studenterna. Men vi måste också involvera våra olika samarbetspartners i Malmö och övriga världen.