Kategorier
Forskning

Äntligen har debatten om resursfördelningen av forskningen tagit fart

Bra att debatten kommit igång gällande hur forskningsanslagen till Sveriges lärosäten ska fördelas. Jag hoppas att den kan skärpa förslagen i styr- och resursutredningen som ska ligga till grund för framtida riksdagsbeslut. Forskningsanslagen direkt till lärosätena måste höjas och i synnerhet till oss nykomlingar som universitet.

Kategorier
Forskning Hållbarhet Internationalisering

Vi måste visa att vi menar allvar med akademisk frihet och vara en kritisk röst

Runt om i världen pågår allvarliga ingrepp för att begränsa akademisk frihet och kritiska förhållningssätt. Se bara vad som händer i Turkiet, Polen och Ungern. Vi får akta oss för att vagga in oss i en ”tryggism” vid svenska lärosäten där vi blir slätstrukna och politiskt korrekta. Tvärtom lever vi i en tid då det är viktigare än någonsin att värna akademins normer internt, ute i samhällsdebatten och internationellt.

Kategorier
Forskning Hållbarhet Internationalisering Samverkan

Universitetet behövs mer än någonsin

Den 31 augusti firar vi att vi efter 20 år blivit universitet. Alla hälsas varmt välkomna! Det är viktigare än någonsin att värna våra akademiska värden och vara en kritisk röst i samhället då det råder stor politisk osäkerhet i Sverige och i världen.

Kategorier
Forskning Hållbarhet Mångfald

“Vi har mycket att ta tag i efter medarbetarundersökningen”

Malmö universitet har nu fått resultatet från vår medarbetarundersökning. Svarsfrekvensen var sammanlagt 82 procent, vilket jag som rektor för lärosätet tycker är bra då det förstärker undersökningens tillförlitlighet.

Kategorier
Alla kategorier Forskning Internationalisering Mångfald

Science marches on 14 april är en viktig manifestation!

Universiteten har en allt viktigare roll i samhället såväl lokalt som globalt. Tack vare vår universella gemensamma värdegrund som utgår från de akademiska värdena och som främjar mänskliga rättigheter så kan vi samlas kring en gemensam universell manifestation.
Science marches on genomförs den 14 april i många olika länder och i Skåne genomförs manifestationen i Lund, Max IV. Jag hoppas att så många som möjligt från Malmö universitet deltar!

Kategorier
Forskning Samverkan

Växthus för originell forskning med samhällsrelevans

Nu har vi varit universitet i snart två månader och just nu funderar jag mycket på hur vi vill profilera oss. Enligt Strategi 2022 är Malmö universitet ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling genom forskningsbaserad kunskap, kritisk reflektion och handlingskraft. Vi verkar även för en hållbar och mer jämlik värld och medverkar till att bildning och livslångt lärande blir ett självklart inslag i hela samhället. Hur långt har vi då kommit med vår profilering och varför är det viktigt för ett lärosäte att profilera sig?