Kategorier
Forskning Hållbarhet Mångfald

“Vi har mycket att ta tag i efter medarbetarundersökningen”

Malmö universitet har nu fått resultatet från vår medarbetarundersökning. Svarsfrekvensen var sammanlagt 82 procent, vilket jag som rektor för lärosätet tycker är bra då det förstärker undersökningens tillförlitlighet.

Kategorier
Forskning Hållbarhet

Värna det akademiska ledarskapet!

Malmö universitet var värd då Sveriges högskole- och universitets förbund, SUHF, samlades i förra veckan. Intressanta diskussioner fördes om vikten att försvara akademisk autonomi i tider då populistiska krafter växer sig starka.
Att leda omvandlingen av en högskola till ett universitet är en positiv intressant ledarskapsutmaning.