Kategorier
Forskning Hållbarhet Samverkan

“Vi får inte tappa styrfart efter #metoo”

Det gäller att hitta nya former för att förebygga sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet vid våra lärosäten. Det nationella forsknings- och samverkansprogram som initierats och drivs av KI, KTH och Malmö universitet gemensamt är bara en början.

Kategorier
Forskning Hållbarhet Mångfald

“Vi siktar mot första plats i jämställdhetsrankingen”

Jag som rektor har ett särskilt ansvar att driva jämställdhetsfrågorna på Malmö universitet. Det är bekymmersamt att akademiska miljöer fortfarande är ojämställda och att så lite hänt under de 25 år jag varit i akademin. Allbright har publicerat en viktig rapport och jag ställer mig bakom de fem steg för meritokrati och jämställdhet som rekommenderas i rapporten.

Kategorier
Forskning Hållbarhet Internationalisering Samverkan

Universitetet behövs mer än någonsin

Den 31 augusti firar vi att vi efter 20 år blivit universitet. Alla hälsas varmt välkomna! Det är viktigare än någonsin att värna våra akademiska värden och vara en kritisk röst i samhället då det råder stor politisk osäkerhet i Sverige och i världen.

Kategorier
Forskning Hållbarhet Mångfald

“Vi har mycket att ta tag i efter medarbetarundersökningen”

Malmö universitet har nu fått resultatet från vår medarbetarundersökning. Svarsfrekvensen var sammanlagt 82 procent, vilket jag som rektor för lärosätet tycker är bra då det förstärker undersökningens tillförlitlighet.

Kategorier
Forskning Hållbarhet Mångfald Samverkan

Efter metoo – lärosätena har en viktig roll

En av vårens viktigaste konferenser var den om lärosätenas roll i förhållande till metoo. Konferensen arrangerades av  Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) i Stockholm i slutet av maj. Våra svenska lärosäten har en betydelsefull roll i det fortsatta arbetet med att förebygga sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Kategorier
Alla kategorier

Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

Äntligen!
Jag har alltid uppskattat Madeleine Albrights uttalanden om att kvinnor måste stödja varandra om det ska bli någon förändring. Nu är det dags, tack vare Metoo#-upproret.

Idag är det FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor och jag tänker tillbaka på en vecka som har verkat i starka kvinnors fotspår.