Kategorier
Forskning Hållbarhet Samverkan

“Vi får inte tappa styrfart efter #metoo”

Det gäller att hitta nya former för att förebygga sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet vid våra lärosäten. Det nationella forsknings- och samverkansprogram som initierats och drivs av KI, KTH och Malmö universitet gemensamt är bara en början.

 En del har hänt vid våra lärosäten sedan #metoo senhösten 2017. Det gäller dock att hålla arbetet vid liv. Vi behöver mer kunskap som kan ligga till grund för det förebyggande arbetet, något som har lyfts fram i en internationell forskningsöversikt,  publicerad av Vetenskapsrådet hösten 2018.

I den internationella forskningsöversikten framkommer att majoriteten av de topprankade artiklarna kom från Nordamerika och handlade om just förekomst av sexuella trakasserier. Här är underrapporteringen ett generellt problem då majoriteten av de utsatta studenterna inte rapporterar händelsen.

I översikten framkommer också att forskningsfältet i Norden är mycket begränsat. Därför är det nödvändigt och en viktig del av samverkansprogrammet att genomföra en nationell prevalensstudie. Detta för att bättre förstå och förebygga genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier inom akademin.

Nyligen arrangerade Sveriges universitets och högskoleförbund, SUHF ett  dialogseminarium tillsammans med Karolinska Institutet, KTH och Malmö universitet kring just dessa frågor. Nästan alla svenska universitet och högskolor var representerade vid seminariet 14 juni.

Marita Hilliges, generalsekreterare SUHF, inledde och påminde oss om att #metoo och akademikeruppropet var själva utgångspunkten för samverkansprogrammet. Enbart Akademikeruppropet fick 2 400 kvinnor i akademin att kräva en förändring.

Samverkansprogrammets långsiktiga mål är att etablera forskningsbaserad kunskap om inkluderande arbets- och studiemiljöer samt en hållbar organisering för förebyggandet av genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier inom akademin.

På seminariet 14 juni hölls även fyra korta inspirationspass av forskare som undersöker genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier. Ett projekt som vi särskilt bör ta vara på i programmet är Tellus, som leds av Anette Agardh vid Lunds universitet.

Jag har sällan varit med om ett så stort engagemang i en specifik fråga. Nya forskningsfrågor har rests och en mängd nya inspel har gjorts. Alla värdefulla för det fortsatta arbetet som sätter fart på riktigt efter sommaren.

Det är utmärkt att Malmö universitet tidigt visat intresse för att, tillsammans med KI och KTH, ta ledningen över det nationella samverkansprogrammet. Karolinska Institutet har nu rekryterat en programchef.

Ny forskningsledare, på Mau, blir professor Charlotta Löfgren Mårtenson som ska initiera, samordna och inspirera till forskning vid Malmö universitet. Jämställdhetstrateg, Cristina Liljeroth, ansvarar för att implementera ny kunskap i vår verksamhet tillsammans med HR, chefer, universitetslärare, studenter med flera.

Vi kommer att göra skillnad genom att medverka i programmet!

Kerstin Tham, rektor, professor

Av Kerstin Tham

Kerstin Tham är rektor på Malmö universitet och professor i arbetsterapi. Forskningen handlar om aktivitet och delaktighet i vardagen efter stroke utifrån ett rehabiliteringsperspektiv. Hon har handlett ett 15-tal doktorander fram till disputation på Karolinska Institutet och har varit huvudansvarig för ett flertal forskningsprojekt med finansiering från bland annat Vetenskapsrådet, Vårdalstiftelsen och Forte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *