Kategorier
Forskning Hållbarhet Internationalisering Samverkan

Universitetet behövs mer än någonsin

Den 31 augusti firar vi att vi efter 20 år blivit universitet. Alla hälsas varmt välkomna! Det är viktigare än någonsin att värna våra akademiska värden och vara en kritisk röst i samhället då det råder stor politisk osäkerhet i Sverige och i världen.

Jag hoppas att alla medarbetare och studenter vid Malmö universitet har haft en riktigt skön och avkopplande sommar och att vi alla har hunnit ”ladda batterierna”. Medarbetarundersökningen som gjordes före sommaren visade att många medarbetare kände sig stressade. Tack vare sommarens värmebölja har jag själv tvingats dra ner på takten vilket fortfarande känns. Hoppas att vi kan bevara denna sommarkänsla när vi nu tar itu med resultatet från medarbetarundersökningen för en bättre universitetskultur och arbetsmiljö.

Värmeböljan har också väckt många tankar om hur Malmö universitet kan bli ett mer hållbart universitet. Var och en behöver fundera hur vi kan bidra till att bromsa växthuseffekten. Ledningen för universitetet måste gå i täten i det fortsatta arbetet för ett hållbart universitet.

Aktuella och viktiga frågor för högskolesektorn i Sverige diskuterades då rektorerna  samlades under min första arbetsvecka. Ett tema som genomsyrade var vikten av att stärka vår autonomi, akademiska frihet och integritet och att tydliggöra vår vetenskapligt grundade kritiska röst i samhället.

Historiskt har universitet och högskolor i Sverige haft ett stort förtroende för politiken och nära samarbete med regeringen. Tyvärr kan vi inte ta detta för givet längre med den osäkra politiska situation som råder i Sverige men även i Europa och övriga världen. Det är viktigare än någonsin att vi värnar våra akademiska värden och roll som kritisk röst i samhället. Det ligger i linje med Strategi 2022  och något vi behöver diskutera vidare under året. Vi behöver även arbeta för att stärka samhällets förtroende för våra universitet och högskolor. Det gör vi genom ta oss an de stora och komplexa samhällsutmaningar världen står inför och som kräver en ökad samverkan mellan olika aktörer och perspektiv. Malmö universitet har redan en flervetenskaplig ansats och en nära samverkan med olika samhällsaktörer i både utbildning och forskning.

Uppladdningen inför 31 augusti har börjat då vi firar att vi efter 20 år äntligen har blivit universitet. Jag ser mycket fram emot kalaset på universitetsholmen och att så många av våra medarbetare, studenter, alumner, vänner och medborgare deltar.  Varmt välkomna till ett mycket spännande program.

Vi vill manifestera universitetets samhällsengagemang och kritiska roll. Genom utbildning och forskning kan vi bidra till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Malmö universitet är viktigt för Malmö, Skåne men även nationellt och internationellt!

Av Kerstin Tham

Kerstin Tham är rektor på Malmö universitet och professor i arbetsterapi. Forskningen handlar om aktivitet och delaktighet i vardagen efter stroke utifrån ett rehabiliteringsperspektiv. Hon har handlett ett 15-tal doktorander fram till disputation på Karolinska Institutet och har varit huvudansvarig för ett flertal forskningsprojekt med finansiering från bland annat Vetenskapsrådet, Vårdalstiftelsen och Forte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.