Kategorier
Forskning Hållbarhet Samverkan

Almedalen – ett koncentrat av viktiga samhällsfrågor där lärosätena spelar en viktig roll

Lärosätena måste bli bättre på att tillgängliggöra forskningsbaserad kunskap. Vi måste också hitta nya sätt att få politiker att använda sig av lärosätenas forskning så att politiska beslut är och blir kunskapsbaserade. Vi behöver även använda digitaliseringens möjligheter för att samla, analysera och dela forskningsresultat. AI och hållbarhetsfrågorna måste också ha en mer framskjuten plats framöver. Det är några av mina reflektioner från Almedalen 2019.

Kategorier
Forskning Samverkan

Almedalsveckan – alltid lika lärorik

Det verkar som om man aldrig tröttnar på Almedalen. Det måste vara Sveriges bästa mötesplats för utbyten av idéer, engagemang och kunskap. Som vanligt erbjuds det många lärorika seminarier. Humtanks seminarium om arbetslivsanknytning av humanistisk utbildning är bara ett exempel.