Kategorier
Mångfald Samverkan

Malmö universitet utbildar framtidens poliser

Förberedelserna för en ny polisutbildning vid Malmö universitet går in i skarpt läge och våren 2019 planerar vi att ta emot våra första studenter. En del kanske undrar varför vi, som nu har blivit universitet, tar oss an en uppdragsutbildning åt Polismyndigheten.

Ur traditionell akademisk synpunkt kanske det framstår som ett lågstatusprojekt att utbilda poliser åt Polismyndigheten. Varför vill vi, som nu har klivit in i universitetsfamiljen, bedriva utbildning på uppdrag av en myndighet, som knappast har haft rykte om sig att hylla kunskap och akademiska värden?

Men vi som arbetar med kvalitetsfrågor inom utbildning vet att det inte går att utbilda poliser hur som helst. Att vara med och bidra till att Polismyndigheten klarar sitt uppdrag – att minska brottsligheten och öka människors trygghet – gör detta till ett viktigt uppdrag. Vi ska se till att bedriva polisutbildning med högsta kvalitet. Allt annat är helt enkelt otänkbart.

En viktig anledning till vårt intresse för uppgiften är att vi redan bedriver forskning inom polisiärt och brottsförebyggande arbete. Vi har ett unikt samarbete med polisen lokalt i Malmö, samtidigt som vi är en viktig aktör för vidareutbildning av kommunpoliser i hela landet. Detta borgar för ett fortsatt intressant samarbete med polisen när det handlar om att rusta poliser med kunskap för att hantera de utmaningar som de står inför. Vi hoppas också bidra till att göra polisyrket mer attraktivt genom att erbjuda påbyggnadsutbildning och livslång utveckling i form av nya karriärmöjligheter för redan yrkesverksamma poliser. På så sätt bidrar vi till ett kunskapsbaserat och välreflekterat samhällsbygge.

Polisutbildning är ett komplext och mångfacetterat åtagande, och vi har ambition att göra något annorlunda. Alla lärare i polisutbildningen, inklusive de med polisbakgrund, ska ha genomgått grundläggande kurser i högskolepedagogik. Den nya polisutbildningen följer den nationella utbildningsplanen. Men vi kommer att vässa den ytterligare med kurser i hatbrott, våld i nära relationer och underrättelseanalys.

Polisstudenterna kommer att bidra till en ökad mångfald bland våra studenter, något vi välkomnar. Vårt lärosäte har 20 års erfarenhet av breddad rekrytering till högre utbildning, vilket är en förutsättning för att integrera ytterligare en profession till raden av samhällsbärande yrken.

”Polis i framtiden – polisutbildningen som högskoleutbildning” hette ett slutbetänkande som regeringens utredare lade fram hösten 2016 om att göra om polisutbildningen till en högskoleutbildning. Tyvärr fanns det inte politisk enighet om detta, och utredningen hamnade i malpåse. Hos oss är en del av idéerna från utredningen levande. Ett viktigt kännetecken för vårt universitet att vi är med och skapar nya professioner. 2021 tar de första studenterna polisexamen på Malmö universitet – framtiden är här!

Per Hillbur, prorektor Malmö universitet

Av Per Hillbur

Per Hillbur är biträdande professor i miljövetenskap och docent i kulturgeografi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *