Kategorier
Forskning Hållbarhet Mångfald

Dags att bryta fortsatt social snedrekrytering till högre utbildning

En internationell undersökning visar intressanta jämförelser mellan länder. Den tar upp vilka våra studenter är, hur lång tid det tar för examen, och vilka resurser vi lägger på högre utbildning.
Malmö universitet vill och kan göra skillnad för att bredda rekrytering och deltagande i högre utbildning. Frågan är vad vi kan göra ytterligare?

Kategorier
Forskning Hållbarhet

Gör polisutbildningen till en högskoleutbildning!

Den 21 januari startar polisutbildningen vid Malmö universitet. Omkring 100 polisstudenter börjar sina studier för att på sikt bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten. Men det är dags att göra polisutbildningen till en regelrätt högskoleutbildning, där man kan återvända till lärosätet för vidareutbildning. Det skulle ge framtidens poliser bättre förutsättningar att bekämpa en alltmer komplex brottslighet.

Kategorier
Forskning Hållbarhet Internationalisering Mångfald Samverkan

Från industristad till universitetsstad

Ett stort, hjärtligt tack! Det vill jag rikta till alla som bidrog till festen och glädjen i  firandet av lärosätes 20-årskalas och invigningen av Malmö universitet i fredags. Vi strävar efter att vara ett öppet, kreativt, samhällsengagerat och inkluderande universitet. Med kunskapens och bildningens värde i fokus.

Kategorier
Mångfald

Så får vi våra studenter att lyckas med sina studier

Malmö högskola har historiskt sett varit framgångsrikt med breddad rekrytering till högre utbildning. När vi nu blivit Malmö universitet måste vi ta ytterligare steg för att se till att unga människor från alla socioekonomiska grupper ser högre utbildning som ett alternativ. Som lärosäte har vi en viktig roll i arbetet med att motverka social snedrekrytering till högskolor och universitet. Vi måste se till att fler av de som väljer att studera hos oss ges förutsättningar att lyckas med sina studier.

Kategorier
Forskning Hållbarhet Mångfald Samverkan

Breddad rekrytering och breddat deltagande – vi har det i vårt DNA

Breddad rekrytering och breddat deltagande är en del av vårt lärosätes DNA. Det handlar om att attrahera grupper från studieovana miljöer samtidigt som vi tar ansvar för att dessa grupper också klarar sina studier. Vid Malmö universitet ser vi utbildning som en viktig beståndsdel för individers möjlighet till egen personlig utveckling men också god samhällsutveckling. Genom vårt mångåriga engagemang har vi idag en stor mångfald på Malmö universitet. Men räcker det? Hur ser utmaningarna ut?

Kategorier
Mångfald Samverkan

Malmö universitet utbildar framtidens poliser

Förberedelserna för en ny polisutbildning vid Malmö universitet går in i skarpt läge och våren 2019 planerar vi att ta emot våra första studenter. En del kanske undrar varför vi, som nu har blivit universitet, tar oss an en uppdragsutbildning åt Polismyndigheten.