Kategorier
Mångfald Samverkan

Malmö universitet utbildar framtidens poliser

Förberedelserna för en ny polisutbildning vid Malmö universitet går in i skarpt läge och våren 2019 planerar vi att ta emot våra första studenter. En del kanske undrar varför vi, som nu har blivit universitet, tar oss an en uppdragsutbildning åt Polismyndigheten.

Kategorier
Forskning Samverkan

Kickoff för nytt samverkansprojekt

Våren 2017 utlyste Vinnova projektmedel på 100 miljoner baserat på samverkansteman som Sveriges lärosäten tillsammans arbetat fram. Det blev stor nationell samling bland lärosätena och det bildades stora och mindre konstellationer som i augusti 2017 skickade in gemensamma ansökningar på olika teman. Naturligtvis deltog Malmö universitet och vi är nu aktiva deltagare i fem av de totalt fjorton ansökningarna som beviljades medel.