Kategorier
Alla kategorier

Kunskap kan driva förändring

När kunskapsförakt och allsköns relativism breder ut sig har akademin en viktig uppgift att kunna och våga utmana trångsynthet och pk-ism.

Kategorier
Forskning Hållbarhet Internationalisering Mångfald Samverkan

Från industristad till universitetsstad

Ett stort, hjärtligt tack! Det vill jag rikta till alla som bidrog till festen och glädjen i  firandet av lärosätes 20-årskalas och invigningen av Malmö universitet i fredags. Vi strävar efter att vara ett öppet, kreativt, samhällsengagerat och inkluderande universitet. Med kunskapens och bildningens värde i fokus.

Kategorier
Forskning Hållbarhet Samverkan

Kommunicerande kärl – Malmös sociala omvandling och Malmö universitets växande

Malmö universitets utbyggnad är nödvändigt för att Malmö stad kan växa och förse arbetsgivarna med kompetent och välutbildad arbetskraft. Samtidigt finns stora utmaningar för både staden och lärosätet; obalansen i utbildningsnivå mellan män och kvinnor, otillräckligt med studentbostäder, polisutbildningen och polisyrkets attraktivitet, obalansen mellan forskning och utbildning vid lärosätet, obalansen mellan olika stadsdelars sociala sammansättning med mera.